Free international shipping on orders over $99
Artikelnummer 2448 Kategori

Söderhavskärlek Bengt Danielsson

125 kr

En skildring av polynesiernas sexualliv och familjeförhållanden
”Bengt Danielsson försöker i sin detaljrika bok om de polynesiska sexualförhållandena rensa upp alla gamla vanföreställningar som råder i fråga om den s.k. ’Söderhavsromantiken’…Naturligtvis är det det glada och fria kärlekslivet och infödingarnas sensuella charm, som framförallt tjusat den tillfällige Söderhavsbesökaren. Men Danielsson rensar ordentligt upp i djungeln. Visserligen förnekar han inte polynesiernas livsglädje och deras häftiga bejakande av nuet och tillvarons sorglöshet, men han leder i bevis, att för infödingarna existerar inte kärlek i den betydelse vi inlägger i ordet. Snarare betyder det kär lek, vilket är något helt annat…”
En lite bit borta av pärmen

I lager